سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

 

اولین روز که اومدیم خوابگاه جدید همه چی عادی بود،اما دومین روز، اومدن کلید پنجره ها و درای بالکن گرفتن که چی!؟ که نکنه کسی بخواد خودش و پرت کنه پایین !!!

اونا نمیدونن که توی این خراب شده چیزای مقدس دیگه ای هم هست که بد جوری باعث میشه آدم خودش و از پنجره پرت نکنه پایین. مثلاً نقاشی بچه ها یا کله کج و کوله ی عقب مونده ها یا کورهای مادرزاد یا زن های خونه دار و به خصوص این زنهای خونه دار که منبع تقدس اند . ....


نوشته شده در یکشنبه 90/7/10ساعت 11:2 صبح توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه