سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

دنیا دنیای عجیب است

خیانت بوی سیب می دهددلم شکست

و محبت

بوی تعفن

عشقها گذرشان

کوچه ی نفرت است

و سرانجام

آغاز هر عشق شیرین

پایان تلخ است

سرانجام عاشقان شبگرد

دشت غربت است

دوستان من

امروز خیانت بوی سیب می دهد

طعمش ملس است

دوری از آن کاری

بسیار عبس است

توی باغچه ی همسایه دیده ام

تخم خیانت می کارند

در کوچه و خیابان دیده ام

فرهنگ خیانت رواج می دهند

و مطمئنا در روزهای آتی

آگهی استخدام خائن می دهند

ولی من آن روز مثل الان

خودم را بدور از خیانت

در اتاقم حبس می کنم . . . ! باید فکر کرد
علی فریدونی


نوشته شده در سه شنبه 89/12/10ساعت 9:0 عصر توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه