سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

واسه من که همش اتفاق افتاده....

در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود در صداست.

 وسایل نقلیه اعم از اتوبوس،قطار،هواپیماو...همیشه دیرتر از موعد حرکت میکنند مگر آنکه شما دیر برسید که در این صورت درست سر وقت رفته اند!

 اگر به نظر برسد همه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.

 احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنها دارد.

 هر وقت خودت را برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کار دیگری را انجام دهی.

 اشیای قیمتی اگر سقوط کنند به مکان های غیر قابل دسترسی مثل کانال آب یا دستگاه زباله خورد کن(آن هم در حاالی که روشن است)می افتند.

 80 در صد امتحانات پایان ترم بر اساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای.وقتی قبل امتحان نکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخواناترینشان است.

حال قضاوت با شماس! 


نوشته شده در جمعه 89/10/24ساعت 11:21 عصر توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه