سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

علم به ما روشنایی می بخشد

ایمان عشق و امید و گرمی

علم ابزار می سازد

 و ایمان مقصد

علم سرعت می دهد

 وایمان جهت

علم توانستن است

وایمان خوب خواستن


شهید مطهری 


نوشته شده در جمعه 91/8/5ساعت 1:4 عصر توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه