سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

میدوی و میدوی تا از آفتاب عقب می مانی 

 اما او فرو میرود و دور میزند

تا باز از پشت سرت بیرون بیاید.

خورشید به نسبت همان خورشید است

اما تو پیر تری نفست تنگ تر، یک قدم به مرگ نزدیکتر.

هر سال کوتاهتر میشود 

 گویی هرگز به زمان نمیرسی !

(ترجمه یکی از اشعار پینک)


نوشته شده در شنبه 89/9/6ساعت 2:1 عصر توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه