سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی

هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزد
اگر سنگی را دوست داشته باشد ، سنگ می شود
اگر هدفی را دوست داشته باشد ، به آن هدف تبدیل می شود
اگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شود
و آگر به خــــــــــــــدا عشق بورزد خدائی می شود
اینــــــــــــک انتخاب با خود شماست ................!
 
(دکتر شریعتی)

نوشته شده در سه شنبه 89/12/17ساعت 10:24 صبح توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه