سفارش تبلیغ
صبا


روز سبزگی


دلـم گـرفته است ...

نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ...!!!

من آنقدر آدم گریز شده ام ...!!!
...
که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد ...

دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ...

و آنچه هستند را میپذیرم ...

و دنیـا هم به رویش نمی آورد ...

این تنـاقض را ...!!!...باید فکر کرد
 
 

نوشته شده در دوشنبه 91/1/21ساعت 6:50 عصر توسط مریم نظرات () |

Design By : Night Melody

داستان روزانه